Home

 

 cropped-DSC2596.jpg

Stapper&CO Contextueel coach en Zingevings begeleider

Wat is de zin?

Heeft het leven zin?

Zingeving is van alle tijden

en elke leeftijd kent zijn eigen uitdagingen.

Voor jongeren; waar kom jij ’s morgens je bed voor uit?

Voor babyboomers: hoe geef ik mijn leven vorm nu verplichtingen afnemen?

Voor ouderen: wat heb ik in deze levensfase nog te geven aan mijn naasten en de samenleving?

Mijn naam is Joke. Ik ben vernoemd naar mijn grootmoeder Johanna Petronella. De betekenis van mijn naam: God is verzoenend. Dit is wat ik ervaar in het leven. Het verhaal van mijn (voor) ouders  is voor mij belangrijk. de naam Stapper&CO verwijst naar mijn familie. De naam Stapper nam ik, na mijn huwelijk aan van mijn echtgenoot. CO verwijst naar de verticale lijn van vrouwen in mijn familie. Ik vorm de verbinding tussen de generaties van mijn moeder (CO) en mijn dochter (Colinda). 
Ik ben een verbinder en luister graag naar de verhalen van mensen, van welke leeftijd dan ook om vervolgens samen op zoek te gaan naar de letterlijke en figuurlijke zin van hun leven.
Victor Frankl was een overlevende van vier concentratiekampen waaronder Auschwitz. Als psychiater was hij de grondlegger van de Logotherapie. Hij ontwikkelde mede door zijn gevangenschap in de kampen, een visie op een zinvol leven. Hij zag tijdens zijn gevangenschap in dat een mens geen vragen kan stellen aan het leven maar antwoorden in het leven dient te vinden. De kern van de visie van Frankl is dat de mens een wil heeft om tot betekenis te zijn en uitdagingen te zoeken waardoor hij zijn capaciteiten moet ontplooien. Hij dient redenen te vinden om te leven.
In mijn praktijk Stapper&CO houd ik me bezig met mensen die op enig moment vastlopen in hun leven. Ze stellen zichzelf vragen waar ze zelf niet direct een antwoord op kunnen vinden. Ik gebruik mijn kennis en vaardigheden om mensen de antwoorden te laten vinden in zichzelf.
Ik laat mijn cliënten hun verhaal vertellen over dat deel waar ze problemen ervaren. Ik combineer  mijn  ervaring als contextueel hulpverlener (help je om op zoek te gaan naar je geschiedenis) met het gedachtengoed van Victor Frankl: de zoektocht van ieder mens om van betekenis te zijn. Samen met de cliënt ga ik op zoek naar de betekenis van het leven van de unieke persoon om zo weer de energie te vinden om het leven vorm te geven.
Naast haar werk als begeleider schrijft Joke
  • artikelen voor de Vechtstroom (o.a. over de vrijwilliger van de week)
  • levensboeken voor ouderen
Wekelijks publiceert Joke een blog met als titel  ‘ZIN IN … Zingeving in de media’.